Marlies Krijgsman

beeldhouwer

Marlies Krijgsman is beeldhouwer in ’s-Hertogenbosch. Ze maakt kleine en middelgrote beelden in voornamelijk klei en brons.

Haar beelden van klei boetseert ze van onder naar boven hol op. Deze worden vervolgens als aardewerk gebakken. In tegenstelling tot aardewerk blijven de beelden van Marlies Krijgsman ongeglazuurd: de kleuren van verschillende soorten klei zijn de kleuren die ze in haar werk gebruikt.
Haar bronzen zijn al net zo ‘eerlijk’. Ook hier zult u geen toevoegingen aan de natuurlijkheid van het materiaal zien.

Zeggen dat in het werk van Marlies Krijgsman de mens centraal staat, doet dat werk tekort. Want de laatste jaren verschijnen er steeds meer dieren in haar werk. Een enkele keer alleen, maar meestal in combinatie met mensen.
Haar beelden zijn vaak verstild. Maar met net zo veel reden worden ze ook wel theatraal, humoristisch of zelfs wrang genoemd.

Deze website wil u op de hoogte houden van haar werk. Hieronder vindt u kort beschreven wat u op de site kunt verwachten. De symbolen die u hier ziet, zijn dezelfde die in het menu boven aan de pagina gebruikt worden. Door op de titel van een beschrij­ving te klikken komt u op de betreffende pagina.

Onder het ‘wolkje’ schrijft Marlies Krijgsman over wat haar bezighoudt. Meestal is dat het werk waar ze aan bezig is, maar ze vertelt bij­voor­beeld ook graag over ten­toon­stel­lingen die ze bezocht heeft. Haar meest recente bijdrage, van , ziet u hier als voor­proefje van de pagina In het atelier.

De pagina's met haar beelden vormen natuurlijk het hart van de site van Marlies Krijgsman. Per pagina wordt een groep verwante beelden getoond. Regel­matig wordt de site met ouder en nieuw gemaakt werk uitgebreid.

Bussen 2014

De kinderen die bij Marlies komen boetseren noemden deze driedelige groep ‘busjes’, en zo zullen ze voortaan heten.

Totems 2014

Mijn verhaal vertellen in de klei, zo noemde Marlies het tijdens het werken aan de Zwarte totem. De totems vertellen sindsdien natuurlijk hun eigen verhaal.

Arena 2012

Arena is de grootste groep beelden die Marlies Krijgs­man ooit maakte. De boven­ste ring alleen al bestaat uit twin­tig por­tret­ten van (over­leden) kun­ste­naars.

Afscheid 2011

Afscheid, of Het lege-nest-syndroom zoals iemand deze beelden­groep noemde, bestaat uit zeven beelden en gaat over het uit­vliegen van de jongen.

Portretten 1984-2011

Portretten heeft Marlies altijd gemaakt. Op deze pagina worden er tien getoond. U kunt ze van voren zien, maar, als u dat wilt, ook van opzij.

Duo's 2010

Marlies Krijgsman heeft twaalf beelden gemaakt waarin relaties die tussen mensen bestaan centraal staan. De zeven mooiste Duo's worden hier getoond.

Hangjongeren 2009

Lusteloze jongeren, Hang­jongeren, Marlies heeft er wel twintig gemaakt. Op deze pagina zijn er drie te zien.

De leegte geboetseerd 2007

Wachten ze? Op iets, of op iemand? De leegte geboet­seerd is een mans­hoge tekening van 12,5 m lengte waarop een lange rij mensen te zien is. Op deze pagina kunt u de tekening in zijn geheel zien.

Bronzen 2000-2007

Op deze pagina is een over­zicht te zien van de bronzen beelden die Marlies Krijgs­man door de jaren heen gemaakt heeft.

Marlies Krijgsman geeft al jaren met veel plezier teken- en boetseer­cursussen aan volwassenen en kinderen in ’s-Hertogenbosch. Ze heeft na haar studie aan de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving in ’s-Hertogen­bosch de opleiding Creatief Peda­go­gische Didac­tische Bij­scholing gevolgd.
Om bij haar te tekenen of te boetseren hoeft u of uw kind het natuurlijk niet al goed te kunnen. Wat ze in haar lessen probeert te bereiken, is dat een cursist plezier heeft in het creëren. Maar vooral dat hij of zij leert zich te ver­bazen.

Tekenen en boetseren
voor volwassenen

Leren tekenen of boetseren is natuurlijk vooral een kwestie van doen. Maar leren kijken, en leren beslissingen te nemen, daarvoor heeft het werken in een groep een meerwaarde. Het is zowel leuk als leerzaam om elkaars oplossingen te zien en om daar met elkaar over te kunnen praten.

Tekenen en boetseren
voor kinderen

Als de kinderen net van school komen, hebben ze de pengreep nog in hun vingers. En die is prima om mee te schrijven, maar bij tekenen mag je los komen van alles wat op een bepaalde manier moet! Iedere les vraag ik ze dan ook om eerst, met houtskool in hun knuisten, een paar vellen vol te krassen.

Onder het symbool van een oogappeltje vindt u infor­matie over het werk dat Marlies Krijgs­man in opdracht maakt. Ook de pagina met haar tachtig Oog­appeltjes is hier te vinden.

Portretten

De mens is de belang­rijkste inspiratie­bron voor Marlies Krijgsman. Bijzondere aan­dacht schenkt ze daarom aan portretten, die ze ook graag in opdracht maakt.

Familieportretten

Voor de vijf­tigste ver­jaar­dag van een vader heeft Marlies, in opdracht van zijn vrouw, een familie­portret van hem, hun dochters en poes gemaakt. Op de pagina Familie­portretten zijn meer voor­beelden van groeps­por­tretten te zien.

Huwelijkskistjes

Een kistje van porse­lein met por­tretten van het bruids­paar in reliëf. U kunt er iets in doen wat voor u èn het bruids­paar dier­baar is, waarna het kistje zorg­vuldig gesloten wordt.

Oogappeltjes

Tachtig Oogappeltjes heeft Marlies van porselein en andere materialen gemaakt. U vindt er vast één dat een prachtig cadeau zal zijn voor úw oogappel.